NTNU IME IET

Institutt for elektronikk og telekommuniasjon - 

         Akustikk
English Søk Hjelp Telefonkatalog Andre linker NETTopp

Velkommen til akustikkgruppa

ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.


Opprinnesen til ordet "akustikk" er det greske ordet akuein som betyr "å høre". Akustikk har således med hørsel og lydoppfattelse å gjøre. I dag omfatter ordet en mye bredere vitenskapsgren. Akustikk har blitt vitenskapen om ulike aspekter av lyd og vibrasjon, som f.eks ultralyd i medisinsk diagnostikk, ultralyd for sonar- og seismiske målinger, lyd som uønsket støy og vibrasjon, lyd som kommunikasjon med tale og musikk, samt ulike aspekter av høring og lydoppfattelse.


Akustikk som vitenskap er relatert til en mengde profesjoner og kommersielle aktiviteter og administrasjon, og er ofte knyttet til menneskelige aktiviteter. De viktigste aktivitetene til akustikkgruppen er romakustikk, musikk og elektroakustikk, måleteknikk, numerisk akustikk, materialakustikk, marin akustikk og signalbehandling. I tillegg foregår forskning og undervisning i akustikk ved flere institusjoner i Trondheim-området.

Nøkkelområder
Marin akustikk
Audio- og musikkteknologi
Miljø- og bygningsakustikk
Numerisk akustikk
Fagtilbud
Møter
Publikasjoner
Ansatte
Studenter
Kontaktinformasjon


Redaktør: Torunn Smevik, Kontaktadresse: , Sist oppdatert: 5. oktober 2006