Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Infomøter

Presentasjoner fra infomøter våren 2014

Presentasjoner fra vårens informasjonsmøter ligger som vedlegg.

NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Christian Fossen