Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Infomøter

Informasjonsmøte for 1.klasse MIEL 14.8

Her finner du presentasjonen fra informasjonsmøte for 1.klasse MIEL (2-årig) 14.8.

Presentasjon av hovedprofiler april 2012

Presentasjoner for 3.klasse 25.april 2012 ligger som vedlegg.

Presentasjon studieretning for 2.klasse Elektronik (MTEL)

Presentasjonen fra informasjonsmøtet for valg av studieretning for 2.klasse Elektronik (MTEL) ligger vedlagt

Infomøte 1.klasse Elektronikk april 2012

Presentasjon fra infomøte 1.klasse Elektronikk 24.april 2012

Infomøter vår 2012

Kombinert orienteringsmøte og avslutning/premieutdeling i Elektronikk intro for 1. klasse 24. april kl 13:15 i El-3/Glassgården

Orientering om valg av studieretning for 2. klasse MTEL 26. april kl 13:15 i El-6

Orientering om valg av hovedprofil for 3. klasse MTEL 25. april kl 13:15 i El-6

Generell orientering om prosjektoppgaver for 4. klasse MTEL/1.klasse MIEL 27. april kl 13:15 i El-2
PRESENTASJON AV OPPGAVEFORSLAG:
SK Signalbehandling og kommunikasjon, torsdag 3. mai, kl. 13:15, auditorium EL-4
NF Nanoelektronikk og fotonikk, torsdag 3. mai. mai, kl. 10:15, rom B418
KS Krets- og systemdesign, torsdag 3. mai, kl. 14:15, auditorium R-5

Presentasjon om valg av studieretningen DKS for 2.klasse KomTek april 2012

Her finner du presentasjon om valg av studieretningen DKS for 2.klasse KomTek

Informasjomsmøte for 2.klasse MTEL november 2011

Her finner du presentasjonen fra informasjonsmøte for 2.klasse MTEL

Informasjomsmøte for 1.klasse MTEL 31.oktober

Her finner du presentasjonen fra informasjonsmøte for 1.klasse MTEL 31.10

Informasjonsmøte for 1.klasse MIEL 16.8

Her finner du presentasjonen fra informasjonsmøte for 1.klasse MIEL 16.8.

NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Christian Fossen