Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Infomøter

Presentasjoner fra infomøter våren 2015

Presentasjoner fra vårens informasjonsmøter ligger som vedlegg.

Orienteringsmøte om valg av studieretning, 2.klasse MTEL

Presentasjoner fra orienteringsmøte om valg av studieretning for 2.klasse MTEL ligger som vedlegg

Presentasjoner fra infomøter våren 2014

Presentasjoner fra vårens informasjonsmøter ligger som vedlegg.

NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Christian Fossen