Hopp over navigeringen.

Studieinfo

Prosjektoppgave og fordypningsemne

I 4. årskurs valgte du en spesialisering i form av en hovedprofil. Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne knyttet til din hovedprofil i tillegg til et komplementært emne, mens hele vårsemesteret er viet til en masteroppgave.

Masteroppgave

Siste semester av sivilingeniørstudiet er viet til en masteroppgave. Se generelle rutiner for uttak og innlevering av masteroppgaven ved IME-fakultetet. Nedenfor finner du spesifikke rutiner som gjelder ved IET.

Presentasjoner fra infomøter våren 2015

Presentasjoner fra vårens informasjonsmøter ligger som vedlegg.

Orienteringsmøte om valg av studieretning, 2.klasse MTEL

Presentasjoner fra orienteringsmøte om valg av studieretning for 2.klasse MTEL ligger som vedlegg

5. år eller enkeltemner ved Universitetssenteret på Kjeller

Det er mulig å ta hele 5. året ved Universitetssenteret på Kjeller (UNIK). Informasjon finnes her: http://www.unik.no/Details.asp?aid=57. Kontakt: johannes.skaar@ntnu.no.

Det er også mulig å ta enkeltemner fra UNIK. Disse vil normalt tilbys som fjernundervisning og streaming til egen pc. Her er en liste over emner som gis fra UNIK:
http://www.unik.no/frame.asp?href=http://jakarta.unik.no/fmi-test/emner/...
Kontakt: studieinfo@unik.no.

Emner som gis ved UNIK er godkjent hos enten NTNU eller UiO, og vil gi studiepoeng hos det respektive universitet. Emner som er registrert ved NTNU kan du selv melde deg til. Dersom du ønsker å ta et emne ved UNIK som ikke er registrert ved NTNU, kan du ta dette som enkeltemnestudent ved UiO. Du søker da om studierett ved UiO (se http://www.mn.uio.no/studier/opptak/enkeltemner-master.html - fristene justeres fra år til år, men er som regel tidlig januar for studier på vårsemesteret, og tidlig august for studier i høstsemesteret) og melder deg opp som UiO-student.

Vær oppmerksom på at dersom du har betalt semesteravgift til SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) trenger du ikke betale semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) dersom du ikke ønsker å benytte deg av velferdstilbudene ved SiO.

Leseplasser ved Inst. for elektronikk og telekommunikasjon

Ansvarlig: Kirsti Klemetsaune, telefon 73594408, rom B406

Syndiker innhold