Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studieinfo

Prosjektoppgave og fordypningsemne

I 4. årskurs valgte du en spesialisering i form av en hovedprofil. Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne knyttet til din hovedprofil i tillegg til et komplementært emne, mens hele vårsemesteret er viet til en masteroppgave.

Masteroppgave

Siste semester av sivilingeniørstudiet er viet til en masteroppgave. Se generelle rutiner for uttak og innlevering av masteroppgaven ved IME-fakultetet. Nedenfor finner du spesifikke rutiner som gjelder ved IET.

Presentasjoner fra infomøter våren 2014

Presentasjoner fra vårens informasjonsmøter ligger som vedlegg.

Studieplan MTEL/MIEL/MTKOM 2011/2012

Studieplanen for 2011/2012 er enda ikke tilgjengelig sentralt. Kombinert studieplan i excel-format for alle tre studieprogrammene (MTEL, MIEL, MTKOM) ligger derfor her som vedlegg.

Leseplasser ved Inst. for elektronikk og telekommunikasjon

Ansvarlig: Kirsti Klemetsaune, telefon 73594408, rom B406

NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Christian Fossen